Osaamisella kilpailuetua

HRD osaamiskehitys Oy tarjoaa palveluita yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää henkilöstönsä asiantuntijuutta sekä kokevat henkilöstön yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi.

Osaamiskehitys toimii ensisijaisesti yritysjohdon strategisena kumppanina ulkoistettujen HRD- palvelujen tuottajana sekä tarjoaa osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita myös muille organisaatioille.

Osaaminen on yrityksen keskeisin voimavara – sitä tulee kehittää yrityksen strategioiden suuntaisesti.

Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys kasvaa kun he tiedostavat oman asiantuntijuutensa kehitysmahdollisuudet omassa työssään.

Yrityksemme ydinosaamista on kyky ymmärtää pk-yrityksen osaamistarpeita ja kyetä löytämään yritykselle optimaaliset palvelut henkilöstön kehittämistoiminnalle. Vahvuutenamme on monipuolinen käytännön kokemus osaamiskartoituksista ja koulutuksen ja kehittämistoimien toteutuksesta ja hankinnasta.

Keskeisimpiä henkilöstön motiivin lähteitä yrityksissä on työn sisällöllinen mielenkiintoisuus, mahdollisuus työskennellä asiantuntevissa tiimeissä ja mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti sekä työssä että täydennyskoulutuksen avulla.