Palvelut

 

Liiketoiminan kehittäminen 

 

 • Johdon sparraus ja coaching kasvun johtamiseen
 • Strategisen suunnittelun tukeminen

 

Työnohjaus ja coaching - palvelut
 • Työnojauksen ja yksilöcoachingin tavoitteena on lisätä ymmärrystä yksilön ja ryhmän käyttäytymisestä
 • Coachingissa ja työnohjauksessa voidaan tarkastella myös omaa osaamista, omia vahvuuksia ja oman osaamisen kehityshaasteita
 • Coaching voi olla avuksi myös oman työroolin muutostilanteissa esim. siirryttäessä esimiestehtäviin tai asiantuntijatehtäviin tai vastuualueiden muuttuessa

Osaamisen kehittäminen - valmennus
 • Yrityksen visioon ja strategiaan pohjautuvan henkilöstöstrategian laatiminen ja kehittäminen
 • Organisaation, tiimin ja yksilöllisen kehittymisstrategian laatiminen
 • Erilaisten oppimismahdollisuuksien tiedostaminen ja hyväksikäyttö
 • Osaamispotentiaalien tunnistaminen ja kehittäminen vahvuuksiksi
 • Uraohjaus yksilön kannalta

Henkilöstön kehittämispalvelut
 • ulkoistetut henkilöstön kehittämispalvelut
 • ulkoistettu henkilöstöpäällikkö
 • osaamis- ja asiantuntijuusvalmennukset
 • kehittämissuunnitelmat
 • henkilöstöstrategian kehittäminen ja konsultointi
 • soveltuvien koulutusten/kehittämistoimien hankkiminen
 • koulutusten/kehittämistoimien seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
 • työhyvinvointi- ja palkitsemismenetelmät
 • urasuunnittelu
 • rekrytointipalvelut